รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนา
38/1 ถนนอนุภาษภูเก็ตการ   ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
เบอร์โทรศัพท์ 076214497 เบอร์แฟกส์ 076214497
Email : satitphuket381@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :