คณะผู้บริหาร

นางชัญญา สุขสวัสดิ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0818928523
อีเมล์ : nongya171@gmail.com

ดร.ทรงพล นามปัญญา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0661549897
อีเมล์ : songpolat181@gmail.com