ภาพกิจกรรม
กิจกรรม วันภาษาไทย
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2560 นางสาวรมย์ชลี เเก้วกลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนา เป็นเกียรติกล่าวเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ กิจกรรมวันภาษาไทย วัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกให้นักเรียน ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือร่วมใจกันทำนุบำรุงส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และเป็นสมบัติวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป
โพสเมื่อ : 13 ส.ค. 2560,20:54   อ่าน 460 ครั้ง