ภาพกิจกรรม
รับการประเมิน โครงการโรงเรียนน่าอยู่ ปลอดโรค ประจำปีการศึกษา 2560
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2560 นางสาวรมย์ชลี เเก้วกลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนา กล่าวต้อนรับเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตร่วมกับสำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดภูเก็ต เพื่อทำการประเมินโครงการ โรงเรียนน่าอยู่ ปลอดโรค วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพกาย จิตที่ดี เเละมีสภาวะเเวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะที่ดี ปลอดภัย ทางโรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนาขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเเละเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตทุกท่าน ที่มอบมิตรไมตรีที่ดีในการประเมินในครั้งนี้เเละสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ค่ะ
โพสเมื่อ : 13 ส.ค. 2560,20:57   อ่าน 541 ครั้ง