ภาพกิจกรรม
กิจกรรมให้ความรู้ด้านพลังงาน และพลังงานทดแทนในสถานศึกษา
เมื่อวันศุกร์ ที่ 4 สิงหาคม 2560 ได้มีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต ได้เข้ามา “จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านพลังงาน และพลังงานทดแทนในสถานศึกษา” ให้กับนักเรียน ระดับชั้น อนุบาล 3 โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา เนื่องจากจังหวัดภูเก็ต มีอัตราการใช้พลังงานสูงขึ้นในปริมาณมากขึ้นทุกปี กระทรวงพลังงาน จึงได้มอบหมายให้สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต “จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านพลังงาน และพลังงานทดแทนในสถานศึกษา” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าให้กับนักเรียนในสถานศึกษา ทางโรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา ขอขอบคุณสำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต ที่ได้ให้เกียรติกับทางโรงเรียน จัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ให้กับนักเรียน มา ณ โอกาสนี้ด้วยคะ
โพสเมื่อ : 13 ส.ค. 2560,21:00   อ่าน 263 ครั้ง