ภาพกิจกรรม
กิจกรรม วันเเม่เเห่งชาติ ปี 2560
     เมื่อวันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2560 โรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนา จัดโครงการส่งเสริมสถาบันชาติ เเละพระมหากษัตริย์ กิจกรรมวันเเม่เเห่งชาติ โดยได้รับเกียรติจากนาง กานต์มณี ศิลปะ ศึกษานิเทศน์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาเเละวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธี เนื่องในวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นการเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักในพระราชกรณียกิจ และระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงปกครองบ้านเมืองด้วยการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดตลอดเวลา ทำให้ประชาชนต่างชื่นชมยินดีในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ได้เป็นแม่ของทุกคนทั้งประเทศที่คอยให้ความรักและความอบอุ่นลูกอย่างต่อเนื่อง ทางโรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความรัก เคารพต่อมารดาผู้มีพระคุณ เพื่อให้เกิดความผูกพันธ์ระหว่างแม่กับลูก ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ โรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนา ขอถวายพระพร ขอจงทรงพระเจริญ
โพสเมื่อ : 13 ส.ค. 2560,21:08   อ่าน 506 ครั้ง