ภาพกิจกรรม
ค่ายคุณธรรม61
เมื่อวันศุกร์ ที่ 6 กรกฎาคม 2561 นางชัญญา สุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) รักษาการเเทนผู้อำนวยการโรงอบจ.สาธิตร่วมพัฒนา กล่าวเปิดกิจกรรมโครงการพัฒนาผู้เรียน กิจกรรม ค่ายคุณธรรม วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมของศาสนาในการดำเนินชีวิต เเละเพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการร่วมปฏิบัติตนในศาสนาของตนเอง อีกทั้งส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีของศาสนาในการอยู่ร่วมกันในสังคมให้ดียิ่งขึ้นไป
โพสเมื่อ : 06 ก.ค. 2561,13:01   อ่าน 422 ครั้ง