ภาพกิจกรรม
ค่ายศิลปะ61
เมื่อวันเสาร์ ที่ 14 กรกฎาคม 2561 นางชัญญา สุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) รักษาการเเทนผู้อำนวยการโรงอบจ.สาธิตร่วมพัฒนา กล่าวเปิดกิจกรรมโครงการพัฒนาผู้เรียน กิจกรรม ค่ายศิลปะ เเละได้รับเกียรติจากท่าน อาจารย์ คฑาวุธ เสียงเสนาะ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้นักเรียนในครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะทางด้านการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ เเละส่งเสริมพัฒนาการด้านการคิดสร้างสรรค์เเละจินตนาการที่ดีของนักเรียน ทางโรงเรียนขอกราบขอบพระคุณ ท่านอาจารย์ คฑาวุธ เสียงเสนาะ สำหรับความรู้เเละกิจกรรมดีๆในวันนี้ค่ะ
โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 2561,13:03   อ่าน 456 ครั้ง