ภาพกิจกรรม
ค่ายคณิต61
เมื่อวันศุกร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2561 นางชัญญา สุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) รักษาการเเทนผู้อำนวยการโรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนา กล่าวเปิดโครงการพัฒนาผู้เรียน กิจกรรม ค่ายคณิตศาสตร์ เเละได้รับเกียรติจากโรงเรียนกวดวิชาพรศิวศิลป์ (คุมอง ภูเก็ต สามกอง)) มาให้ความรู้เเละร่วมจัดกิจกรรมนักเรียนในวันนี้ ค่ายคณิตศาสตร์มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม พัฒนาการเรียนรู้ การคิดวิเคราะห์ การคิดเชิงเหตุผล เเละการคิดด้วยวิธีที่หลากหลาย ผ่านกิจกรรมต่างๆ ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาที่ดีต่อไป ทางโรงเรียนขอกราบขอบพระคุณ วิทยากรจากโรงเรียนกวดวิชาพรศิวศิลป์ ( คุมองภูเก็ต สามกอง) สำหรับความรู้เเละกิจกรรมดีๆในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 2561,13:07   อ่าน 959 ครั้ง