ภาพกิจกรรม
กิจกรรม วันภาษาไทย 61

เมื่อวันอังคาร ที่ 31 กรกฎาคม 2561 นางชัญญา สุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) รักษารการเเทนผู้อำนวยการโรงอบจ.สาธิตร่วมพัฒนา กล่าวเปิดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ กิจกรรม วันภาษาไทย วัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกของนักเรียนให้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือร่วมใจกันทำนุบำรุงส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และเป็นสมบัติวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป

 

โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 2561,23:31   อ่าน 1117 ครั้ง