ภาพกิจกรรม
กิจกรรมท่องโลกอาเซียน
เมื่อวันพุธ ที่ 8 สิงหาคม 2561 นางชัญญา สุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) รักษาการเเทนผู้อำนวยการโรงอบจ.สาธิตร่วมพัฒนา กล่าวเปิดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ กิจกรรมท่องโลกอาเซียน วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เเละพัฒนานักเรียนให้สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้ดีขึ้น และได้เรียนรู้พหุวัฒนธรรม เกี่ยวกับ ประชาคมอาเซียน
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 2561,23:35   อ่าน 972 ครั้ง