ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันเเม่เเห่งชาติ 61
เมื่อวันศุกร์ ที่ 10 สิงหาคม 2561 โรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนา จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เเละค่านิยมอันพึงประสงค์ของนักเรียน กิจกรรมวันเเม่เเห่งชาติ โดยได้รับเกียรติจากนาง อุวรรณา ถิรสัตยวงศ์ ตำเเหน่ง ที่ปรึกษากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนา เป็นประธานในพิธี เนื่องในวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นการเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักในพระราชกรณียกิจ และระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงปกครองบ้านเมืองด้วยการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดตลอดเวลา ทำให้ประชาชนต่างชื่นชมยินดีในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ได้เป็นแม่ของทุกคนทั้งประเทศที่คอยให้ความรักและความอบอุ่นลูกอย่างต่อเนื่อง ทางโรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความรัก เคารพต่อมารดาผู้มีพระคุณ เพื่อให้เกิดความผูกพันธ์ระหว่างแม่กับลูก ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ โรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนา ขอถวายพระพร ขอจงทรงพระเจริญ
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 2561,23:40   อ่าน 1116 ครั้ง