ภาพกิจกรรม
กิจกรรม English camp English Program 63
เมื่อวันเสาร์ ที่ 3 ตุลาคม 2563 ทางโรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนา จัดกิจกรรม ค่าย English camp นักเรียน ห้องเรียน ep.ชั้น ปีที่ 1 - 3 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้มีประสบการณ์ กล้าแสดงออกและมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์จริง ภายในกิจกรรมเด็กๆเกิดความสนุกสนานเเละกล้าเเสดงในการพูด ตอบคำถาม ซึ่งทำให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้น
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 2564,17:18   อ่าน 85 ครั้ง