ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมโครงการน่าอยู่ปลอดโรค กิจกรรม สุขาถูกสุขลักษณะ
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวจันทิมา สุนทรเต็ม ครูคศ. 2 รักษาราชการเเทนผู้อำนวยการโรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนา กล่าวเปิดกิจกรรม โครงการน่าอยู่ปลอดโรค "กิจกรรม สุขาถูกสุขลักษณะ" วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนรู้จักวิธีการใช้ห้องน้ำอย่างถูกสุขลักษณะเเละถูกวิธีด้วยความปลอดภัย เเละปลอดโรค
โพสเมื่อ : 04 ก.พ. 2564,13:56   อ่าน 208 ครั้ง