ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเปิดบ้านสาธิตปีการศึกษา2563
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นางชัญญา สุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำเเหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนา พร้อมด้วยคณะครู ผู้ปกครองนักเรียน ให้การต้อนรับเเขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมกิจกรรม เปิดล้านสาธิต ปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจาก นาย อับดุลกอเด็ร โกบยาหยัง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา เเละวัฒนธรรม องค์การบริหารจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดกิจกรรม เปิดบ้านสาธิต รวมถึงเเขกผู้มีเกียรติ ดังนี้ คุณหัตถ์ กตัญชลีกุล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา , เเละเเขกผู้มีเกียรติ ตัวเเทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คุณชูศักดิ์ เสมาตระกูล , คุณ สมพงษ์ เภาพอม , คุณมนชัย ตาดทอง , คุณกิตติ อิสลาม เเละนางโสภา บุญตันตราภิวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการเเละส่งเสริมการศึกษา เเละได้ร่วมชมนิทรรศการการจัดการเรียนการสอน Project approach และชมผลงานนักเรียนห้องเรียน English program เเละ ห้องเรียนภาษาจีน ( ห้องเรียนปกติ ) ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณเเขกผู้มีเกียรติทุกท่าน รวมถึงผู้ปกครองทุกท่านที่เป็นเกียรติมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะ
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2564,13:41   อ่าน 325 ครั้ง