ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมค่ายลูกเสือตัวน้อย อนุบาล1
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 นางชัญญา สุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำเเหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนา กล่าวเปิดค่ายกิจกรรม "ลูกเสือตัวน้อย ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1" ปีการศึกษา 2563 วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตนตามหลักค่านิยมของคนไทย 12 ประการเเละได้เเสดงออกตามศักยภาพความสามารถ เเละมีความสนุกสนาน ผ่านกิจกรรมค่ายลูกเสือตัวน้อยในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 2564,10:07   อ่าน 149 ครั้ง