ภาพกิจกรรม
กิจกรรมค่ายลูกเสือตัวน้อย อนุบาล3
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 นางชัญญา สุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำเเหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนา กล่าวเปิดค่ายกิจกรรม "ลูกเสือตัวน้อย ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 " ปีการศึกษา 2563 วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตนตามหลักค่านิยมของคนไทย 12 ประการเเละได้เเสดงออกตามศักยภาพความสามารถ เเละมีความสนุกสนาน ผ่านกิจกรรมค่ายลูกเสือตัวน้อยในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 2564,10:27   อ่าน 580 ครั้ง