ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
ทางโรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนา ขอขอบพระคุณ นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.ภูเก็ต ได้ให้ความสนใจกับสุขภาพอนามัยของครูและบุคลากรในสถานศึกษา จึงได้มอบหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ ให้ทุกคน ทางโรงเรียนขอขอบคุณไว้ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2564,15:15   อ่าน 16 ครั้ง