ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา ปีการศึกษา2565
เมื่อวันอังคาร ที่ 12  กรกฎาคม  2565 ดร.ทรงพล นามปัญญา ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียน อบจ. สาธิตร่วมพัฒนา เป็นเกียรติกล่าวเปิดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสถาบันศาสนา "กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา" เเละนาง ชัญญา สุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียน อบจ. สาธิตร่วมพัฒนา  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ เเละร่วมมอบเกียรติบัตร ผู้เข้าร่วมเเข่งขันกิจกรรมระบายสีภาพ โครงการส่งเสริมสถาบันศาสนา กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา โดยภายในกิจกรรมมีการให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของวันสำคัญทางศาสนา วันอาสาฬหบูชา โดยมีวิทยากร คุณครูเจษฎาพร เพ็งจันทร์ เเละ คุณครูวารภรณ์ สัตยาวุธ ได้มอบความรู้ให้เเก่นักเรียนในครั้งนี้  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงประวัติความเป็นมา เเละตระหนักถึงความสำคัญในวันอาสาฬหบูชาเเละวันเข้าพรรษา อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังในการร่วมอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทยเเละสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวสืบไป
โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 2565,21:44   อ่าน 15 ครั้ง