ภาพกิจกรรม
ตัวแทนครูและนักเรียนไปถวายสังฆทาน ผ้าอาบน้ำฝน และเทียนพรรษาที่วัดบ้านเกาะสิเหร่ ในกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา ปีการศึกษา2656
ผู้บริหารเเละคณะครูโรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนา นำตัวเเทนนักเรียนร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา ฟังเทศนา ถวายผ้าอาบน้ำฝน สังฆทาน เเละร่วมกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา เเละวันเข้าพรรษา ปี 2565 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ร่วมอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทย ทำนุบำรุงศาสนาตามวิถีพุทธ ณ วัดบ้านเกาะสิเหร่ ทรงพล นามปัญญา ชัญญา สุขสวัสดิ์
โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 2565,21:58   อ่าน 93 ครั้ง