ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา2565
เมื่อวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2565  ดร.ทรงพล นามปัญญา ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียน อบจ. สาธิตร่วมพัฒนา  เเละนางชัญญา สุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา ต้อนรับเเละพบปะผู้ปกครอง ในการประะชุมผู้ปกครองระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้เเจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ระเบียบการเบิกจ่ายค่าเครื่องเเบบนักเรียน เเละค่าอุปกรณ์การเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 ทรงพล นามปัญญา ชัญญา สุขสวัสดิ์
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 2565,22:31   อ่าน 11 ครั้ง