ภาพกิจกรรม
การเข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาวิชาชีพครูด้านการจัดการเรียนรู้เชิกรุกเพื่อส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน เเละกิจกรรม 2 การพัฒนาคลังหน่วยการเรียนรู้เชิกรุกที่ส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ตามบริบทของโรงเรียน
ผู้บริหารเเละคณะครูโรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนา เข้าร่วมอบรมการพัฒนาวิชาชีพครูด้านการจัดการเรียนรู้เชิกรุกเพื่อส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน เเละกิจกรรม 2 การพัฒนาคลังหน่วยการเรียนรู้เชิกรุกที่ส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ตามบริบทของโรงเรียน ระหว่างวันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมเดอะพาโก้ ดีไซต์ ภูเก็ต ทรงพล นามปัญญา ชัญญา สุขสวัสดิ์ "
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 2565,22:36   อ่าน 545 ครั้ง