ภาพกิจกรรม
กิจกรมมเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2565
เมื่อวันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม 2565 ดร.ทรงพล นามปัญญา ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียน อบจ. สาธิตร่วมพัฒนา เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการส่งเสริมสถาบันพระมหากษัตริย์  กิจกรรมเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10  เเละนาง ชัญญา สุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียน อบจ. สาธิตร่วมพัฒนา กล่าวรายงาน โครงการส่งเสริมสถาบันพระมหากษัตริย์  กิจกรรมเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10  โดยภายในกิจกรรมมีการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ในหลวงรัชกาลที่ 10     กิจกรรมมอบเกียรติบัตรเเก่นักเรียนคนเก่ง ประกวดระบายสีภาพ เเละกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์   มีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เเละเเสดงออกถึงความจงรักภัคดีในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ในหลวงรัชกาลที่ 10    ทรงเฉลิมพระชนมพรรษาครบ   70 พรรษา เเละเพื่อสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนรักเเละเทิดทูน  เเละดำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทรงพล นามปัญญา ชัญญา สุขสวัสดิ์
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 2565,07:49   อ่าน 84 ครั้ง