ภาพกิจกรรม
ผู้บริหาร อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่สำรวจปัญหาความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ร.ร.อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา
ผู้บริหาร อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่สำรวจปัญหาความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ร.ร.อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา
 
   เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง และนายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นายสุทธิรักษ์ ศรีจาด คณะทำงานนโยบายด้านสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต นายหัตถ์ กตัญชลีกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต และสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อำเภอเมือง เขต 3 นายอับดุลกอเด็ร โกบยาหยัง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เจ้าหน้าที่กองการศึกษาฯ และเจ้าหน้าที่สำนักช่าง อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่สำรวจปัญหาความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัด ณ โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา โดยมี ดร.ทรงพล นามปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา และนางชัญญา สุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมหารือพร้อมนำสำรวจพื้นที่ เพื่อวางแผนปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร สถานที่ อุปกรณ์ด้านการเรียนการสอนและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความเหมาะสม ทันสมัยและเพียงพอต่อการเรียนการสอนต่อไป
อ้างอิงที่มาข้อมูล : https://www.facebook.com/100064513549701/posts/431714432322338/?d=n
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2565,23:46   อ่าน 136 ครั้ง