ภาพกิจกรรม
อบจ.ภูเก็ต จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่คณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคใต้ ปี 2565
อบจ.ภูเก็ต จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่คณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคใต้ ปี 2565 
 
  เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายเรวัต  อารีรอบ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรแก่คณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคใต้ ประจำปี 2565 “ทุ่งสง สวรรค์บนดิน วิชาการ” โดยมี นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายหัตถ์ กตัญชลีกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต และสมาชิกสภาฯ อ.เมือง เขต 3 นางจริยา เจริญจิระตระกูล สมาชิกสภาฯ อ.เมือง เขต 4 นายวชิรวิชญ์ พึ่งแรง สมาชิกสภาฯ อ.เมือง เขต 11 นายไกรวุฒิ คุ้มบ้านสมาชิกสภาฯ อ.เมือง เขต 15 นายอับดุลกอเด็ร โกบยาหยัง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นางสาวปริตตา ทิพย์กองลาศ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502)
อ้างอิงที่มาข้อมูล: https://www.facebook.com/100064513549701/posts/434431962050585/?d=n
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 2565,00:02   อ่าน 101 ครั้ง