ภาพกิจกรรม
ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันโรคไข้เลือดออก
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 9.00 น. กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต จัดเจ้าหน้าที่เข้ามาฉีดพ่นสารเคมี เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะ บริเวณภายในตัวอาคารและรอบนอก ครั้งที่ 1 ทางโรงเรียน อบจ. สาธิตร่วมพัฒนา ขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้ค่ะ ????????
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 2565,10:17   อ่าน 51 ครั้ง