ภาพกิจกรรม
เปิดเรียนวันแรกของภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน  2565 ดร.ทรงพล นามปัญญา ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียน อบจ. สาธิตร่วมพัฒนา เเละ นางชัญญา สุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียน อบจ. สาธิตร่วมพัฒนา กล่าวทักทาย ต้อนรับ คณะครู บุคลากร เเละนักเรียน ในวันเปิดเรียนวันเเรก ของภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2565,13:42   อ่าน 32 ครั้ง