ภาพกิจกรรม
ขอแสดงคววามยินดีบุคลากรที่ได้รับการเลื่อนขั้นตำแหน่ง
คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร เเละนักเรียนโรงเรียน อบจ. สาธิตร่วมพัฒนา ขอเเสดงความยินดีกับคุณครู รัชดา เพชรเเกมเเก้ว เลื่อนวิทยฐานะ เป็น ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3) , คุณครูจันทิมา สุนทรเต็ม เลื่อนวิทยฐานะ เป็น ชำนาญการพิเศษ (คศ.3) เเละคุณครูเจษฎาพร เพ็งจันทร์ ให้มีวิทยฐานะ ครูชำนาญการ (คศ.2)  ขอเเสดงความยินดีกับคุณครูทั้งสามท่าน เป็นอย่างยิ่งค่ะ
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2565,13:50   อ่าน 37 ครั้ง