ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเต้าเต๋อซินซี
เมื่อวันที่ 14-16 ธันวาคม 2565 โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนาได้รับความอนุเคราะห์จากคณะวิทยากรชมรมเต้าเต๋อซินซี ดังนี้ 1.นางสาวโสภิณ โกยสมบูรณ์   2. นางปราณี เเซ่หลิม 3.นางสาวปัญจพร กรุณา 4. นางกานต์มณี  ศิลปะ ในการให้ความรู้เเละฝึกกายบริหารเต้าเต๋อซินซี ให้กับคณะผู้บริหาร  คณะครู  บุคลากร เเละนักเรียน โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาจิตให้สงบนิ่ง ชำระมลภาวะ ช่วยให้ผ่อนคลายความเครียดและเสริมสติปัญญาให้เฉลียวฉลาด เเละเพิ่มภูมิคุ้มกัน ช่วยให้ร่างกายมีความสมดุลและจิตใจทำให้ผ่อนคลายปรับดุลยภาพร่างกายและจิตใจ  ทางโรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา ขอขอบพระคุณวิทยากรทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 2565,07:27   อ่าน 62 ครั้ง