ภาพกิจกรรม
การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง และนายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมพบปะและให้กำลังใจผู้ปกครอง ในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน โครงการสัมพันธ์ชุมชน (กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน) ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา โดยมี นายชูศักดิ์ เสมาตระกูล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อ.เมือง เขต 9 นายอับดุลกอเด็ร โกบยาหยัง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ดร.ทรงพล นามปัญญา ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา นางชัญญา สุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนา คณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษา เข้าร่วม ณ อาคารกีฬาอเนกประสงค์โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา
 
การประชุมในครั้งนี้ เพื่อรับฟังนโยบายการบริหาร ชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การดำเนินงานโครงการต่างๆ ของโรงเรียน รวมถึงการจ่ายเงินตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอุปกรณ์การเรียน) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 และเพิ่มเติมด้วยกิจกรรมมอบหมวกกันน็อคให้กับผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 12 ใบ จำนวน 12 ห้องเรียน ตามนโยบาย ผู้บริหารห่วงใยคนในองค์กร เเละประชุมตัวเเทนเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2/2565
 
 
โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 2565,07:34   อ่าน 66 ครั้ง