ภาพกิจกรรม
กิจกรรมนอกห้องเรียน
เมื่อวันที่ 22-23 ธันวาคม 2565 ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ศูนย์รวมใจออสเตรีย-ภูเก็ต สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมหมวกปาร์ตี้คริสต์มาส เป็นกิจกรรมบรูณาการให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนได้ร่วมกันประดิษฐ์หมวกปาร์ตี้ เพื่อร่วมฉลองในวันคริสต์มาส หรือในโอกาสวันปีใหม่ที่ใกล้ถึงนี้ โดยกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งหมด 38 คน มีนักเรียน ระดับชั้น อ.1/3 จำนวน 21 คน และนักเรียน ระดับชั้น 1/4 จำนวน 17 คน จากโรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2565,20:35   อ่าน 35 ครั้ง