ภาพกิจกรรม
การอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษากิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู หลักสูตร
เมื่อวันที่ 24-25 ธันวาคม 2565  นายอานุภาพ  เวชวนิชสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ พัฒนาคุณภาพการศึกษากิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู หลักสูตร " เสริมสร้างศักยภาพและสมรรถนะการปฏิบัติหน้าที่ของครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตให้มีคุณภาพและมาตรฐาน"ณ โรงแรม บูกิตตา  บูทีค โฮเทล จังหวัดภูเก็ต โดย ดร.ทรงพล นามปัญญา ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา เเละ นางชัญญา สุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา พร้อมด้วยคณะข้าราชการครูโรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนา เข้าร่วมรับการอบรม โดยภายในกิจกรรมการอบรม มีการให้ความรู้เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการบริหารงานบุคลากรและบุคลากรทางศึกษาท้องถิ่น  การเขียนข้อตกลงในการพัฒนางานและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติตามข้อตกลง ตามมาตรฐานทั่วไป เเละการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ตามสมรรถนะผู้ประกอบวิชีพทางการศึกษา
โดยวัตถุประสงค์ของโครงการ มีดังต่อไปนี้ 
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ อันจะนำไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดให้ได้มาตรฐาน
3. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถนะการปฏบัติหน้าที่ของครูและบุคลากรทางการศึกษา
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 2565,20:43   อ่าน 62 ครั้ง