ภาพกิจกรรม
อบจ.ภูเก็ต ประชุมหารือการทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีระดมทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา ร.ร.อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา
 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องศูนย์สื่อ โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีระดมทุน เพื่อพัฒนาการศึกษา โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี ในปี พ.ศ.2566 โดยมี นายหัตถ์ กตัญชลีกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต และสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อ.เมือง เขต 3 นายชูศักดิ์ เสมาตระกูล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อ.เมือง เขต 9 ดร.ทรงพล นามปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง คณะครู และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
 
  การประชุมในครั้งนี้เพื่อพิจารณาการระดมทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา เพื่อจัดสร้างฐานพระพุทธรูปประจำโรงเรียน เพื่อจัดซื้อชุดม้าหินอ่อนสำหรับผู้ปกครอง และเพื่อพัฒนาการศึกษาอื่นๆ โดยกำหนดวันทอดผ้าป่าสามัคคี วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 09.09 น. นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้ปรึกษาหารือแนวทางวิธีการระดมทุนในส่วนของการจัดทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีในทางพุทธศาสนา และการระดมทุนปรับภูมิทัศน์ในส่วนของศาสนาอิสลามด้วย
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 2565,20:49   อ่าน 66 ครั้ง