ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันปีใหม่ ปีการศึกษา 2565
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 โรงเรียนอบจ. สาธิตร่วมพัฒนา โดยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร จัดโครงการวันปีใหม่ ปีการศึกษา 2565 ณ  ลานกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนา โดยภายในกิจกรรมมีผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองเเละนักเรียนร่วมทำบุญตักบาตร (ข้าวสารอาหารแห้ง) แด่พระสงฆ์ 5 รูป  เเละทำพิธีอ่านดุอาร์เพื่อเป็นบารอกัตที่เป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566 นี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนรู้จักหลักการปฏิบัติตนได้ถูกต้องและเหมาะสมต่อวันปีใหม่ของไทย  นักเรียนรู้จักสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย อีกทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครอง โรงเรียน และชุมชน
โพสเมื่อ : 29 ธ.ค. 2565,20:55   อ่าน 85 ครั้ง