ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปีการศึกษา 2565
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 โรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนาจัดกิจกรรมโครงการวันเด็ก ปีการศึกษา 2565 เเละได้รับเกียรติจาก คุณชูศักดิ์  เสมาตระกูล คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวเปิดโครงการวันเด็ก ปีการศึกษา 2565 เเละดร.ทรงพล  นามปัญญา ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการวันเด็ก ปีการศึกษา 2565 ภายในกิจกรรมมีชุดการแสดงของเต้นประกอบเพลงเเละมอบของรางวัลให้แต่ละห้องเรียนเเละทุกสายชั้นอนุบาล 1-3 โดยโครงการวันเด็ก มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ปกครองได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็ก ทำให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตน และอยู่ในระเบียบวินัยอันดี   เเละในโอกาสนี้ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียน เเละผู้ปกครองโรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนาขอขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่มอบทุนการศึกษา ของเล่นเเละไอศกรีม ขนมอร่อยๆ ให้เเก่เด็กๆในวันนี้ ขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 2566,23:07   อ่าน 138 ครั้ง