ภาพกิจกรรม
วันครู ปี2566
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566  ดร.ทรงพล นามปัญญา ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา เเละนางชัญญา สุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา นำคณะครู เเละบุคลากรโรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนา เข้าร่วม โครงการวันครู ประจำปี 2566 “ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต”  เเละได้รับเกียรติจาก นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการวันครู ประจำปี 2566 “ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต” โดย นางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว รองปลัด อบจ.ภูเก็ต กล่าวรายงาน ณ โรงแรมเดอะพาโก้ ดีไซด์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต  เพื่อรำลึกพระคุณของครูบาอาจารย์ เเละการเเสดงพิธีเปิดจากตัวเเทนครูในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยมีนางสาวบูราณี อาลี เเละนางสาวสุภัทรสร รัตนะอุดม เข้าร่วมเเสดงในครั้งนี้ พร้อมการบรรยายฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพครู  โดย ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ  เเละมอบรางวัลครูดีศรี อบจ.ภูเก็ต ประจำปี 2566   เเละครูดีศรีอบจ.ภูเก็ต โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา มีจำนวน 2 ท่าน ได้เเก่ นางสาวจันทิมา สุนทรเต็ม เเละนางสาว เสาวณี จิตจำ  ขอเเสดงความยินดีเเก่ครูทั้งสองท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 2566,23:15   อ่าน 109 ครั้ง