ภาพกิจกรรม
การประเมินเลื่อนวิทยฐานะรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 นางชัญญา สุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา ต้อนรับคณะกรรมการประเมินด้านวิจัย คุณธรรม จริยธรรมเเละวิชาชีพด้านคุณภาพการปฏิบัติงานข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม 2565 โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการทั้งสามท่านดังนี้  นายอับดุลกอเด็ร โกบยาหยัง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา เเละวัฒนธรรม , ดร.ทรงพล นามปัญญา ผู้อำนวยการชำนาญพิเศษ โรงเรียนอบจ. สาธิตร่วมพัฒนา และนางสาวสุจิรา ทรรพคช ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต เข้าร่วมการประเมินในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 2566,23:25   อ่าน 112 ครั้ง