ภาพกิจกรรม
การประเมินพัฒนาการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 นางชัญญา สุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำเเหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา กล่าวต้อนรับผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ( เข้าใหม่ ) ประจำปีการศึกษา 2566 เเละพบปะพูดคุยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน สภาพเเวดล้อมภายในโรงเรียน เเละการประเมินพัฒนาการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 นี้ ซึ่งทางโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากคุณครูการศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต ดังนี้ 1.นางมาลา ถิรสัตยวงศ์
2. นางสาวปัทมาวดี หนุเจริญกุล 3. นางสาวปรานี หาญพรหมมา เข้าร่วมประเมินพัฒนาการนักเรียนเบื้องต้นกับคณะครูโรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณ ไว้ ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2566,18:09   อ่าน 62 ครั้ง