ภาพกิจกรรม
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 9.00 น. นางชัญญา สุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ อาคารคอซิมบี้ ชั้น 2 อบจ.ภูเก็ต
โพสเมื่อ : 28 เม.ย. 2566,17:34   อ่าน 34 ครั้ง