ภาพกิจกรรม
ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง ที่อนุเคราะห์ให้เจ้าหน้าที่มาช่วยสกุดเสาปูนริมฟุตบาทถนนหน้าโรงเรียน
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร เเละนักเรียน โรงเรียนอบจ .สาธิตร่วมพัฒนา ขอขอบพระคุณ นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ที่อนุเคราะห์ให้เจ้าหน้าที่มาช่วยสกุดเสาปูนริมฟุตบาทถนนหน้าโรงเรียน ให้มีความปลอดภัยสำหรับผู้ปกครอง นักเรียน และบุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการกับโรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา
ดำเนินการเมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง ตลอดจนนักเรียนและบุคลากรทุกคนใน โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนาขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง
โพสเมื่อ : 28 เม.ย. 2566,17:37   อ่าน 37 ครั้ง