ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรมย์ชลี เเก้วกลับ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : เริ่มดำรงตำเเหน่ง วันที่ 1 กันยายน 2559