ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ!! รับสมัครนักเรียนย้ายเข้าระหว่างเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา ปีการศึกษา 2562
เรื่องการรับสมัครนักเรียนย้ายเข้าเรียนระหว่างเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา ปีการศึกษา 2562
รับสมัครนักเรียน ชาย - หญิง ชั้นอนุบาล 2 ที่เกิด ปี พ.ศ.2557 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ที่อยู่ในเขต (ตำบลรัษฎา , ตำบลตลาดใหญ่)
รับสมัครนักเรียน ชาย - หญิง ชั้นอนุบาล 3 ที่เกิด ปี พ.ศ.2556  ที่อยู่ในเขต (ตำบลรัษฎา , ตำบลตลาดใหญ่) ถ้ายังไม่เต็มให้รับเด็กนอกเขตพื้นที่ ..... 
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 2562,00:00   อ่าน 557 ครั้ง