ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
        เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในจังหวัดภูเก็ตระลอบใหม่นี้ ยังมีผู้ป่วยติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง แพปลาสินไพบูลย์ชัยตั้งอยู่ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต มีพ่อค้า แม่ค้าเข้าร่วมการประมูลซื้อปลา และมีผู้ติดเชื้อฌควิดเข้าร่วมการประมูลซื้อปลาในครั้งนี้ด้วย ทางโรงเรียนจึงหยุดทำกิจกรรมและการเรียนการสอนทุกชนิด ตั้งแต่วันที่ ๑๒ - ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผู้ปกครองสามารถติดต่อประสานงานกับคุณครูประจำชั้นเพื่อขอรับเอกสาร ใบงานได้โดยผ่านช่องทางแอปพลิเคชั่นไลน์กลุ่มของห้องเรียน 
       ขอความร่วมมือผู้ปกครอง นักเรียนและครูไม่เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงหรือสถานที่ชุมชนแออัดต่างๆ ขอให้ผู้ปกครองติดตามข่าวสารของโรงเรียน ผ่านครูประจำชั้นทางไลน์กลุ่มห้องเรียน เพจFacebookของโรงเรียน และเว็ปไซต์โรงเรียน
โพสเมื่อ : 09 ก.ค. 2564,00:00   อ่าน 7 ครั้ง