ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนา (กรณีพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ) โดยประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การประถามศึกษาภูเก็ต
ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การ ประถมศึกษาภูเก็ตเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาท่านพื้นฐาน โรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนาลงวันที่ 26 มีนาคม 2564 ต่อมามีคณะกรรมการสถานศึกษาตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ 1 คนทางโรงเรียนอบจ. สาธิตร่วมพัฒนาจึงประกาศการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง
โพสเมื่อ : 09 ก.ค. 2564,00:00   อ่าน 20 ครั้ง