ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักเรีนรมีสิทธิทดสอบความพร้อม ห้องเรียนพิเศษ English Program ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 62) 23 ก.พ. 64
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 138) 11 ก.ย. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา อนุบาล 1-3 (เพิ่มเติม) (อ่าน 340) 12 มิ.ย. 63
แผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561-2565) (อ่าน 1515) 08 พ.ย. 62
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (อ่าน 430) 08 พ.ย. 62
กำหนดหน่วยการจัดประสบการณ์ ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 396) 08 พ.ย. 62
ประกวดจ้างอาหารกลางวัน 63 (อ่าน 479) 20 ก.ย. 62
ขอเชิญ ! ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลวันเข้าพรรษา ..... (อ่าน 536) 06 ก.ค. 62
ประกาศโรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนา เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ปีกา (อ่าน 834) 06 มี.ค. 62
ประกาศ!! รับสมัครนักเรียนย้ายเข้าระหว่างเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา ปีการศึกษา 2562 (ฉบับเปลี่ยนแปลง) (อ่าน 754) 06 มี.ค. 62
ประกาศ!! รับสมัครนักเรียนย้ายเข้าระหว่างเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 653) 27 ก.พ. 62
ประกาศรับนักเรียนระดับก่อนปฐมศึกษา ปีการศึกษา 2562 (ฉบับเปลี่ยนแปลงใหม่ล่าสุด) (อ่าน 795) 25 ม.ค. 62
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างโครงการจ้างเหมาทำอาหารกลางวั (อ่าน 723) 21 ก.ย. 61
เรื่อง เมนูอาหาร (อ่าน 569) 21 ก.ย. 61
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (อ่าน 606) 21 ก.ย. 61
ขอบเขตของงานจ้าง ( Term of Reference : TOR ) การจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนอบจ.สาธิ (อ่าน 649) 21 ก.ย. 61
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศ โรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนา (อ่าน 776) 03 เม.ย. 61
เรื่อง ประกาศราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน (อ่าน 758) 29 มี.ค. 61
เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิทดสอบความพร้อม ห้องเรียนพิเศษ English Program โรงเรียนอบจ.สาธิตร (อ่าน 856) 21 ก.พ. 61
เรื่อง การรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา (ห้องเรียนพิเศษ EP) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 819) 05 ก.พ. 61
เรื่อง การรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 894) 05 ก.พ. 61
เรื่อง ผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาอาหารกลางวันนักเรียน สำหรับโรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนา (อ่าน 862) 13 ก.ย. 60
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดภ (อ่าน 844) 22 ส.ค. 60
รายงานการประเมินตนเอง ( Self Assesment : SAR ) โรงเรียนอบจ.สาะิตร่วมพัฒนา ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 822) 15 มิ.ย. 60
เเข่งขันทักษะวิชาการ (อ่าน 754) 02 มิ.ย. 60
ผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน โรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนา (อ่าน 809) 12 เม.ย. 60
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา (อ่าน 699) 24 มี.ค. 60
เรื่อง ประกาศผลรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 791) 07 มี.ค. 60
การรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 922) 19 ม.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันเเละมีสิทธิได้รับการได้รับคัดเลือก (อ่าน 774) 13 ต.ค. 59
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน (อ่าน 842) 13 ต.ค. 59
ประกาศโรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนอบจ.สา (อ่าน 1050) 29 ก.ย. 59
สอบราคาจ้างเหมาอาหารกลางวันประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (วันรับสมัคร คลิ๊ก) (อ่าน 799) 05 เม.ย. 59
สอบราคาจ้างเหมาอาหารกลางวันประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (รายละเอียดการสมัคร คลิ๊ก) (อ่าน 845) 05 เม.ย. 59
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 918) 08 มี.ค. 59
เรื่อง การรับนักเรียนระดับปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 1038) 14 ม.ค. 59
โรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนาจัดกิจกรรม "ลอยกระทง" เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของไทยสืบไป (อ่าน 926) 25 พ.ย. 58
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ใน วันพุธ ที่ 18 พฤศจิกายน 2558 (อ่าน 872) 20 พ.ย. 58
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา อำเภอเมือง (อ่าน 827) 29 ต.ค. 58
เรื่อง ยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ประจำภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 954) 27 ต.ค. 58