คณะผู้บริหาร

นางชัญญา สุขสวัสดิ์
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
รองผู้อำนวยการโรงเรียนอบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) รักษาการในตำเเหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอบจ.สา