ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานการจัดประสบการณ์ทัศนศึกษาที่เน้นแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสาววิชุมา โต๊ะเอ็ม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2562,11:07  อ่าน 70 ครั้ง
รายละเอียด..