ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ทักะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวภัทราพร โภคบุตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 2563,14:17  อ่าน 163 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการจัดประสบการณ์ทัศนศึกษาที่เน้นแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสาววิชุมา โต๊ะเอ็ม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2562,11:07  อ่าน 181 ครั้ง
รายละเอียด..